Indlæg

Arbejdsliv: Der er penge i arbejdsglæde

Jo dygtigere en virksomhed er til at skabe et godt arbejdsliv for sine medarbejderne, jo flere penge vil virksomheden og dens aktionærer tjene. Forklaringen er, at arbejdsglæde, tillid, engagement og produktivitet hænger sammen.

Det er svært at sige, om en virksomhed er økonomisk stærk, fordi der er gode arbejdsforhold, eller om det omvendt er den stærke økonomi, der er med til at skabe jobtilfredshed. Men der er en lang række indikatorer, for eksempel sygefravær, der peger på, at det økonomisk kan betale sig at forbedre medarbejdernes forhold.

Ifølge Lars Ginnerup, erhvervspsykolog med speciale i positiv psykologi, er to af de vigtigste forudsætninger for en succesrig virksomhed dels, at medarbejderne kan se meningen med arbejdet og nytten af produktet, dels at de ansatte kan arbejde i flow. Dette begreb dækker over en tilstand, hvor man er 100 procent fokuseret, hvor man bliver udfordret og presset, men kun til et niveau, hvor man kan følge med, og hvor man føler frihed i arbejdet.

Det giver ganske enkelt højere produktivitet at satse på medarbejderes styrker end nidkært at fokusere på fejl og svagheder. Og behovet for mening er i dag så stærkt, at der er aktieanalytikere, som forudser, at det i fremtiden vil være umuligt at finde investorer til virksomheder, der har svært ved at præsentere et højere formål med sin produktion, siger han.

Exit Interviews og hvorfor de er så effektive

Exit interviews bliver mere og mere udbredte, det er en god måde for organisationen at modtage konstruktiv feedback. Exit interviews er vigtige fordi hvis du forlader organisationen og endda vælger et fuldgyldigt karriere forandring, behøver du ikke at forlade virksomheden på en bitter måde og ødelægge dine relationer. Det påvirker din fremtid og evt. potentielle arbejdsgivere kan altid gå tilbage til din tidligere arbejdsgiver for at få en reference. I denne artikel vil vi give dig nogle tips til håndtering af et exit interview på en effektiv måde.

Et exit interview førers normal af en HR-manager, ved dit møde med HR-manageren vil du blive bedt om at give feedback på din oplevelse i virksomheden og de faktorer, der første dig til at forlade stedet. Normal gennemføres et exit interview i løbet af medarbejdernes sidste dage, et exit interview kan også gennemføres hvis organisationen ønsker at fyre en medarbejder. Derfor vil vedkommende også være mere afslappet til at tale direkte og konstruktivt ved de sidste dage tilbage.

Nogle af de spørgsmål der kan blive stillet ved en exit interview er:

  1. Hvad var mest utilfredsstillende ved dit job?
  2. Hvad udløste din beslutning om at forlade organisationen?
  3. Har du opnået dine karriemål?
  4. Var du tilfreds med den løn og de fordele, du har modtaget?
  5. Er der noget, i denne virksomhed der kan gøre for at ændre din beslutning?
  6. Vil du anbefale en anden til at arbejde her?
  7. Er der noget anden du gerne vil tilføje til den feedback, du har gives os?

Som medarbejder kan der være svart at håndtere et exit interview, husk derfor altid at forholde dog roligt selvom der er en masse på spil. Husk at give konstruktiv feedback om det sted du har arbejdet så længe. Husk at det kunne jo være at du skulle arbejde sammen med dem igen, så du skal derfor ikke klage men derimod forklare. For at have en stor faglig stolthed er det heller ikke den bedste ide at pege fingere af de mennesker der har gjort dig utilfreds.

Exit interviews er effektive fordi det giver også dig tid til at reflektere over hvad der gik glad, og hvorfor du søger et nyt job.

Hvis du som virksomheds eger sidder og læser denne artikel, skal du huske på at være forstående i den fremtoning under interviewet. Hvis du ikke er vild med selv at gennemføre interviewet kan du bede om hjælp ude fra.

Fidusen ved uopfordrede ansøgninger

Ja vi kan ikke sige det nok gange, uopfordrede ansøgninger er vejen frem! Tænk lige over det, du skriver en ansøgning der er målrettet en bestemt virksomhed, du ved allerede hvorfor du vil arbejde hos dem og du er ikke i konkurrence med 140 andre kandidater. Hvorfor skulle det ikke være en god idé. Læs denne blog og find frem til fidusen ved gode uopfordrede ansøgniger:

Opmærksomhed

Ved at sende en uopfordret ansøgning kan du gøre opmærksom på dig selv og virksomhederne har bedre tid til at læse din ansøgning, og er mere villig til at gå i dialog med dig.

Gode råd

Kontakt virksomheden
Det er en god idé at skrive i din ansøgning, at du vil kontakte dem efter 2 uger og høre om mulighederne for en samtale hvis de endnu ikke har henvendt sig.

Sæt modtager på
Hvis du gerne vil have succes med din uopfordret ansøgning, er det vigtigt at du stiller den til en bestemt person i virksomheden. Der er større chance for at jo mere personlig den er at den bliver læst. Derfor er det altid en god idé at ringe til virksomheden, inden du sender ansøgningen af sted for at høre hvordan de behandler uopfordrede ansøgninger.

Vis hvad du kan
Da du ikke har et stillingsopslag at læse dig op af, skal du derfor i højere grad vise hvad du kan tilbyde og hvad dine kompetencer er. En klassisk fejl ved uopfordrede ansøgninger er at de er for genneralle. Vis i ansøgningen hvilken position du er på udkig efter.

Tag læseren i hånden
Du skal vise i dit CV og ansøgning hvilken stilling du søger, så der ikke opstår nogen tvivl. Du skal tage læseren i hånden og forklare, hvad du kan tilføje virksomheden, som de ikke vidste de havde brug for.

Held og lykke!

Hvorfor er det så svært at finde et job?

Får du ofte mails fra virksomheder der giver dig afslag på din ansøgning? Er det ikke deprimerende og for slet ikke at tale om at man bliver demotiveret.

Årsag nummer 1 for at man ikke får jobbet, er at der var en ansøger de var bedre kvalificeret end dig. Det kunne være en kandidat som overgå virksomheden egne forventninger. Der er ikke noget galt med dig, der var bare en som var bedre.

Det handler om at klø på og forsæt med det!

Hvis du fik afslag og du ikke fik at vide hvorfor, kan du altid ringe virksomheden op og høre hvad der ikke passede i din profil. Derved får du en mulighed for at rette op på nogle af de ting.

Det er ikke svært at finde et arbejde hvis du gerne vil gå ned i din standart, det er nok ikke holdbart i længden men det er en mulighed. Hvis du virkelig gerne vil have et job handler det om fremtoning og om at sælge sig selv, lad virksomhederne vide hvorfor din arbejdskraft er langt bedre end de andre kandidaters. Men det nytter ikke at sælge sig selv, hvis man ikke selv tror på det.

En anden vigtigt faktor for hvorfor det kan være så svært at finde et arbejde er, at du måske ikke har undersøgt de virksomheder godt nok du søger i. Send en personlig ansøgning, gør noget kreativt eller find nogle af deres medarbejdere på LinkedIn og opret en kontakt med dem. Du skal give alt i disse ansøgninger, lav en 5-6 stykker i stedet for at skyde med spredehagl.

Gør noget de andre kandidater ikke gør!

Og husk, hvis virksomhederne ringer så vær på, vær glad, taknemlig og ansvarlig.

Er det tjekket at have travlt?

Der er 50 mails du ikke har fået svaret på, og der venter nogle realistiske deadlines forude, du har et par opgaver i horisonten, som fylder, om aftnen er du træt og falder lidt i søvn hen over opgaverne – men hvornår får du dog tid til at gå i fordybelse med en god forberedelse?

Vi ved det, du har travlt ikke? Du har for travlt til at gøre tingende ordentligt, for travlt til at komme ud af driften og tænke en sammenhængende tanke.

Du har ikke travlt, og det er heller ikke smart at have travlt – stop med at sig til dine kollegaerne med en smigeren ”Ih hvor har du dog travlt”. Du er inde i en travl periode af dit arbejdsliv, men du er ikke et travlt menneske.

Det første du skal gøre er at affinde dig med at, du når ikke ALT. Accepter at det liv som du kender som ’travlt’ bare er et helt normal liv, og normalt betyder at du nødvendigvis ikke kan nå ALT dit arbejde inden for en normal arbejdstid.

Så nej, det er ikke tjekket at have travlt og du har heller ikke travlt, så stop med at smigre kollegaerne, vennerne eller familien med at du har ’travlt’.

Kvinder har stadig lang vej til toppen

Der sidder stadig kun få kvinder på direktionsgangende i de danske virksomheder. Kvinder skal gøre en indsats for at stige i graderne. Men skal det virkelig rykke, må virksomhederne ud af startblokken.

Mennesker med forskellig baggrunde og kulturer har forskellige erfaringer og deres kompetencer giver nye muligheder. Og mange virksomheder har indset at, stor diversitet blandt ledere og medarbejder giver konkurrencemæssige fordele i forhold til markedspositionen og kundeindsigt, tiltrækningen af talenter og i det hele taget forståelse for den verden, der omgiver virksomheden. En blanding af kvinder og mænd og end muligheder for de to køn virker i den sammenhæng både logisk og grundlæggende. Alligevel sier årets EEI-undersøgelse , at der langt fra er lige muligheder for mænd og kvinder for at komme til tops i ledelsen i danske virksomheder.

Danske kvinder vælger familien

En væsentlig årsdag til, at kvinderene ikke avancerer, er deres lave ambitioner. I årets EEi-undersøgelse angiver 16% af kvinderne, at de i høj grad ønsker at avancere fra deres nuværende stilling inden for de næset 2 år. Hos mændene drømmer 22% om at stige i graderne. Generelt viser resultaterne at danske kvinder er meget lidt tilbøjelige til at ofre sig for karrieren. De ønsker ikke at flytte for at fremme deres fremtidige karriere. Dette bunder dog ud i at kvinderne vægter deres familie højt. I stedet for at søge om lederjob sælger flere kvinder at søgt om øget fagligt ansvar. De kvinder der har taget de første skridt på ledervejen, er til gengæld mindst lige så ambitiøse dom deres mandlige.

Det siger kvinder og mænd

people

Er dine medarbejde tilfredse og motiverede?

Kan du holde på dine gode medarbejdere? Er dine medarbejde stolte af deres arbejdsplads? Tilfredse medarbejdere er af afgørende betydning for virksomhedens økonomiske performance.

Som leder er dine medarbejdere din vigtige ressource for at opnår succes. Det er vigtigt, at skabe bæredygtige arbejdsforhold for din medarbejdere. En medarbejdertilfredshedsundersøgelse afdækker disse forhold og giver dig et effektivt værktøj til planlægning af den fremtidige medarbejderudvikling. Denne unikke viden om hvad der skaber tilfredshed er med til at fastholde og motivere medarbejdere, som også giver tilfredsheden fra dine kunder.

En medarbejdertilfredsanalyse måler medarbejdernes vurdering af virksomheden som arbejdsplads i forhold til:

Selve arbejdet: faglige udfordringer, involvering, indflydelse, handlefrihed, interessante opgaver, ansvar, personlige udfordringer og arbejdsopgavernes indhold.

Ansættelsesforholdet: Løn, personalegoder, balance mellem arbejde og frihed, karriere udviklingsmuligheder, mulighed for efteruddannelse, sikkerhed og tryghed i ansættelsen.

Fysisk arbejdsmiljø: Indretning, virksomhedens geografiske beliggenhed, lokaler, kantine og bygninger.

Psykisk arbejdsmiljø: Personlig status, arbejdsgrupper, forholdet til kollegaer, virksomheden omdømme, fællesskabsfølelse, anerkendelse, titler, firmafester og arrangementer.

Ledelse: Evne til at motivere, evne til at informere, virksomhedens målsætninger, ledelsesstil, evne til at lytte til medarbejderne, evne til at håndtere konflikter, samt evne til at lede.

Analysen identificerer de indsatsområder virksomheden har i forhold til at øge tilfredsheden hos medarbejderne, og derved nedsætte medarbejderomsætningen. Ud fra en række udvalgte spørgsmål, der ikke fører til bestemte svar, kan du måle din tilfredshed hos dine ansatte.

Tilfredse medarbejdere giver bedre bundlinje

Undersøgelser viser, at virksomheder, der måler og plejer deres sociale kapital, har lavere sygefravær og en bedre bundlinje end andre.

For at forstå hvad der giver et job værdi, kan man som arbejdsgiver stille sig selv spørgsmålet, hvornår man selv er tilfreds med sit job, og hvad der gør forskellen i graden af tilfredshed. Føler du dig tilfreds i dit job, når du bliver udfordret, oplever tillid, udnytter dit potentiale til fulde, oplever at dine ideer bliver hørt og at dit arbejde bliver brugt til at bidrage til resultater i virksomheden? Så er det med stor sandsynlighed også disse faktorer – som alle er et udtryk for anerkendelse – der gør sig gældende for dine medarbejderes tilfredshedsfølelse og motivation.

Et ledelsesværkstøj som forpligter

Der er mange faktorer, der relaterer sig til medarbejdernes tilfredshed i hverdagen. Men det er ikke altid at man gør som leder er bevidst om, hvad der har størst betydning for medarbejdere. Ved at gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er det muligt for dig at klarlægge, hvad der motiverer medarbejderne i dagligdagen, samt hvordan de ser på deres egen jobfunktion, tilfredsheden over tid for at se, om det bliver bedre.

Men en effektiv tilfredshedsundersøgelse kræver at man som leder er forpligtet til at foretage ændringer i arbejdsmiljøet baseret på medarbejdernes svar på undersøgelsen. Medarbejdertilfredshed er et fælles ansvar, men ledelsesmæssig forpligtigelse.

Dit kropssprog afslører mere, end du tror

Er du opmærksom på dine signaler, når du taler med nye mennesker? Undersøgelser viser, at 55 procent af det, som modtageren opfatter, bygger på kropssproget, 37 procent på måden du taler på, og kun syv procent på det, du rent faktisk siger

  cd7c040ce0bd512a80aae599dbc38b2d-uz6lbd7rpvgbybfptjkrya

Korslagte ben

Mange kvinders yndlingsstilling, men pas på med samtidig at have korslagte arme. Det signalerer: Jeg er absolut ikke interesseret i dig, eller hvad du har at sige!

344e526b6e28f07dd37ecbeffd172604-9z9tjca0n0dz4qvdiczqjq

Hænder for ansigt

Pas på med at tale med hånden foran munden eller at rette ved dit hår. Det virker, som om du er nervøs eller utryg. Væn dig af med at bide negle af samme grund.

20df48a089219ed35d32e4367f444e7d-jcdcyehsoadauya0qva0cw

Hovedet på skrå

Sidder du med hovedet let på skrå og lytter til en mand, udstråler du en moderlig omsorg. Aer du dig samtidig på armen, viser du, at du nok skal sørge for ham.

Artikel fra Costume

 

En HR afdeling er også et salgsarbejde

Baggrund

Susanne Parfelt er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Hun har arbejdet for Social- og Indenrigsministeriet som jurist og derefter som juridisk fuldmægtig, og personalechef hos Sahva igennem en længere årrække.. Susanne har også arbejdet for Lundbeck i medicinal industrien som personalechef for 2300 ansatte o1f1c9ffg for Chr. Hansen som HR Business Partner. I dag arbejder Susanne for HRpeople som HR Senior Partner og besidder nogle af virksomhedens største kunder.

Susanne er rutineret og har stor erfaring med alle grene af HR, som f eks. overenskomster, arbejdsret, uddannelsesplanlægning.

Hvordan vil du kort definere en succesfuld HR-ansvarlig?

En succesfuld HR-ansvarlig formår at forstå den virksomhed som man er ansat i. En god HR-ansvarlig sætter sig ind i hvad virksomhedens forretningsmæssige mål og udfordringer er. Det er problematisk, hvis man ikke arbejder ud fra det samme perspektiv, så kan man risikere at ende med løsninger i øst og vest. Hvis man gerne vil have succes i HR skal de forretningsmæssige værdier være på plads.

Som HR-ansvarlig arbejder jeg altid med flere kasketter, på den måde går det hele op i en højere enhed”

En anden ting som karakteriserer en succesfuld HR-ansvarlig er, at man formår at forstå den person, man står overfor. Hvis ledelsen står fast på ét bestemt punkt, må du møde dem dér. Det er vigtigt at man forstår hvad deres mål er, og derfra kan du arbejde videre. Derfor skal man se arbejdsgiver og arbejdstager på de niveauer som de befinder sig på for at få succes i HR. 

Hvad vurderer du har størst betydning i forhold til HR og dennes arbejde i en virksomhed?

Det er at arbejde inden for virksomhedens værdigrundlag, og de rammer som virksomheden har sat. Det er den øverste ledelse som man arbejder for og det er i sidste ende dem man skal stå til ansvar for. Derfor er man nødsaget til at få legaliseret sit arbejde fra den øverste ledelse, ellers bliver dine gode intentioner og råd ’overruled’ af ledelsen. HR skal arbejde indenfor en ramme der fremviser virksomhedens værdigrundlag, så der kommer balance i forholdet.

Hvad kan de ansatte forvente af en HR-afdeling?

At drive en HR afdeling er blandt andet at drive salgsarbejde. HR-afdelingen skal kunne levere de ydelser som sikrer, at man gør, som man også siger. Virksomhedens ansatte skal forstå at du holder dit ord og dine ydelser, da det er bedst for fælles bedste i virksomheden. Præsentér nogle brugbare ting som både ledere ogmedarbejdere har brug for, så skal de nok komme ind af døren.

”HR er det som svømmer i virksomhedens åre, det er anvendeligt og brugbart”

Har du et godt råd til arbejdet mod at være en god og velfungerede HR-afdeling?

Jeg kan ikke sige det nok, det er værdigrundlaget og forståelsen af virksomhedens forretningsgrundlag og mål, der er det vigtigste når man vil være en velfungerende HR-afdeling. Få præsenteret for den øverste ledelse hvad jeres mål og udfordringer er, – hvad I kan bidrage med, – husk at være proaktiv, sæt foden ned og præsentér de mest brugbare ting til bestyrelsen eller ledelsen. Det skal være hands-on, noget som de kan eksekvere på efter mødet afsluttes. Hele pointen med HR er at komme ud i virksomheden og svømme i deres DNA og eksistensgrundlag.

Kontakt Susanne Parfelt

Senior HR Partner
sp@hrpeople.dk

Sådan håndterer du mennesker du ikke kan sammen med

Ja, det er desværre sådan at vi ikke kan sammen med alle mennesker. Og du kan måske heller ikke med alle dine ansatte, hvilket kan være problematisk som chef. Faktum er, at jo større gruppe af mennesker, jo større sandsynligt er der for konflikter og mere sandsynligt at vi skal arbejde sammen med dem.

Nogle gange kan du måske befinde dig i en vanskelig situation, hvor adfærd eller holdning til en anden person skubber til alle de forkerte adfærdsmæssige knapper og de valg, personen træffer og ting der siges ærgre os mere og mere.

Tænk for du handler

Det er værd at huske at mange mennesker reagerer hurtigt med lille tanke eller planlægning. Ja det er faktisk største delen af os der reagerer på denne måde. Her kræver det tålmodighed at vælge sit svar med omhug. Det er netop svaret der kan kulminere hele situationen til det værre. Tænk før du taler er en gammel tale måde som aldrig går af mode.

Nogle gange kan et par ekstra øjne også hjælpe dig med at træffe de bedste beslutninger. Det kan især være nyttigt hvis der allerede er opstået en ubehagelig situation. Tag et skridt tilbage og analyser den bedste fremgangsmåde. Brug din bedstemors råd: ”Altid forsøg at vær’ en bedre person”

Hvad med privatlivet

Før du analyserer på dit svar, så tænk på om de måske har en stresset periode i hjemmet? Er deres mor syg? Eller er hesten lige blevet solgt? Du skal bare være opmærksom på, at der kan være nogle faktorer der spiller ind på den anden person adfærd.

Vær som Mickey Mouse

Vær ikke bange for at tage kontrol over situationen, uden at være truet. Tag dig tid til at reflektere over situationen og tag afstand til det følelsesmæssige, hvis kommunikationen bryder sammen og situationen kulminerer.

Det er meget svært at være vred på Mickey Mouse fordi han for en start, ikke taler og han udstråler en rolig positiv attitude. Vær’ mere som Mickey.

Du skal ikke være bange for at tage kontrol over situationen, hvor du roligt og praktisk kan fortælle dem at deres adfærd, synspunkt eller holdning ikke hjælper