fbpx

Implementering af HRstrategi

En god og effektfuld HR-strategi lægger sig op ad virksomhedens forretningsstrategi og tager udgangspunkt i de områder, hvor virksomheden ønsker at styrke organisationen.

lille

Temaer for strategisk HR

 • Udarbejdelse af en god forandringsproces
 • Lederudvikling og ledertræning
 • Motivation og medarbejderudvikling
 • Opkvalificering af medarbejdere
 • Ansættelse af de rigtige medarbejdere
 • Større effektivitet i organisationen
 • Udarbejdelse af APV – og opfølgning heraf
 • Medarbejderfeedback på performance
 • Nedbringelse af sygefravær
 • Håndtering af trivsel og stress

lille

Udbytte for virksomheden

 • En organisation, der strategisk er klar ift. innovation og udfordringer
 • Bedre performance og resultater
 • Mindre sygefravær, større trivsel og bedre fastholdelse
 • Bedre rekruttering og onboarding
 • Mere kompetente og engagerede medarbejdere
 • Strukturerede og implementerede faste HR-procedurer

Hvad er en HR-strategi?

En HR-strategi er en forretningsstrategi, der specifikt fokuserer på, hvordan medarbejderne bliver en konkurrencemæssig fordel for virksomheden. Strategien skal beskrive, hvor virksomheden bevæger sig hen imod i forhold til medarbejderforhold, og hvilke ressourcer der er behov for at opnå dette.

HR-strategien anbefales at være en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi for at sikre, at virksomheden har de rigtige ressourcer og prioriteter til at understøtte den fremtidige virksomhedsplan.