IQ’ens konkurrent – EQ’en

Hvis man i dag søger på IQ, kommer der mange artikler frem, der taler for at benytte IQ i rekrutteringer. Det gør de af den simple grund, at IQ er bevist at være den bedste indikator på fremtidig job succes. Men hvad er IQ helt præcis? IQ eller den intelligente kvotient (Fra engelsk Intelligence Quotient) er det tal, man får ud af en standardiseret intelligenstest. IQ er derfor ikke intelligens i sig selv, men derimod kun et tal, der viser ens generelle mentale evner. Disse generelle mentale evner viser personers evne til hurtigt at lære, hvilket er det, der gør, at man taler om, at personer med høj IQ er dem, der klarer sig bedst, fordi de er hurtige til at lære. Man kan derfor godt forstå dem, der er fortalere for IQs vigtighed, når man rekrutterer.

Men i jagten på nøglemedarbejdere er det så nok at ansætte dem med høj IQ? Her kommer EQ’en ind i billedet. EQ er udtryk for en persons emotionelle intelligens.

Mattias Strandberg, psykolog og regionchef for EQ Europe, fortæller i artiklen ”Är EQ är viktigare än IQ för att företag skall nå framgång”, at man i rekrutteringer skal efterstræbe at få personer ind med meget højere grad af EQ end hidtil.

I dag behøver man, ifølge Mattias, ikke absolut de klogeste medarbejdere med høj IQ for at ligge i toppen. Med en medarbejder med høj EQ får organisationer nemlig nogen, der forstår sig selv, kan sætte sig selv i sammenhæng med andre, er empatiske, forstår at effektivisere beslutninger baseret på flere typer af information, samt er mere modstandsdygtige over for stress. Dette gavner virksomhederne. Forskning viser, at 85 % af de højere lederes fremgang direkte beror på deres emotionelle intelligens – ikke af deres IQ.

Gevinsterne ved at rekruttere medarbejdere ind med høj EQ er da heller ikke små. Med en emotionel intelligent opnår organisation både øget lønsomhed i virksomheden, en stærk virksomhedskultur og tilfredse medarbejdere, der tør udvikle og udfordre sig selv. Alt i alt bidrager det til at højne konkurrenceevnen. Med fokus på EQ frem for IQ i virksomheders rekrutteringsprocesser får man altså stærke nøglemedarbejdere, der rejser sig igen efter nederlag og formår at skabe positiv energi på arbejdspladsen, der smitter af på andre og medfører forbedret teamwork, samt større effektivitet. En rundspørge blandt 500 ledere viser et tydeligt billede af, at det ikke længere er IQ’en, der tæller hos dem eller specifikke personlighedstræk, men i stedet EQ’en. Det er denne, der adskiller nøglemedarbejdere fra andre medarbejdere og derfor denne kvalitet, man som virksomhed skal søge, hvis man virkelig vil holde sig konkurrencedygtig i fremtiden.

Til dem af jer der er blevet nysgerrige efter dette indlæg og måske endda er blevet overtalt til at kigge nærmere på EQ’en i rekrutteringsprocesser såvel som i jeres virksomhed, er der godt nyt: Modsat IQ kan EQ’en forbedres!

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *