5 gode råd, det må du ikke spørge ind til ved en jobsamtale, jobsamtale, gode råd, skal du til at ansætte, det skal du være opmærksom på

Hvad du ikke må spørge om til jobsamtaler

Vi får ofte henvendelser ift. hvad der må spørges ind til og ikke, så her får du dem som du lovgivningsmæssigt skal overholde;

  1. Helbred

Det er ikke lovligt at spørge ind til kandidaters generelle helbred eller tidligere sygefravær. Hvad man dog godt må spørge ind til er om der er sygdomme o. lign. der er væsentlig for at kunne udføre lige netop det enkelte job, hvis jobbet for eksempel er fysisk krævende og kræver at man kan gå, for at udføre det. Kandidater er forpligtede til at oplyse om kroniske sygdomme der har betydning for jobbet. Hvis ikke de gør det og ansættes, kan det senere være en bortvisningsgrund.

  1. Foreningsmedlemsskaber

Du må ikke spørge hvilket parti eller forening kandidaten er medlem af fordi det kan medføre, at du udviser strid mod Foreningsloven som angiver;

  1. a) Eksklusivaftaler, der siger at alle medarbejdere i virksomheden skal være medlem af en bestemt fagforening
    b) Afskedige/undlade at ansætte en ansøger til en ledig stilling, fordi vedkommende er medlem af en bestemt fagforening
  1. Alder, Religion, handicap, politisk overbevisning og seksuel orientering, etnicitet:

Alle områder hører under forskelsbehandlingsloven. Ifølge den, må man ikke spørge ind til eller vurdere på baggrund af alder, handicap, religion, politisk overbevisning og seksuel orientering.

Det medfører også, at man for eksempel ikke må foretrække personer med en bestemt alder eller dem der stemmer på et bestemt parti. Der må heller ikke diskrimineres på baggrund af handicap. Hvis en handicappet kandidat er den bedst egnede, er virksomheden forpligtet til at ansætte vedkommende.

Hvis det til en stilling er påkrævet at kunne et bestemt sprog, er det legalt at få undersøgt om kandidaterne har den kundskab til en jobsamtale. Men hvis det ikke har en betydning, er kravet om et bestemt sprog et brud med forskelsbehandlingsloven. 

  1. Straffeattest

Det er tilladt at bede om straffeattest hvis det til den pågældende stilling er relevant, og hvis det er noget alle relevante ansøgere bedes om.

  1. Graviditet
    Spørgsmål til kvinders graviditet er et brud mod ligebehandlingsloven, der er til som forbud mod forskelsbehandling på baggrund af køn. Derudover er det heller ikke en pligt som kandidat at oplyse at man er gravid på det tidspunkt samtalen finder sted eller hvornår man i så fald har tænkt sig at fortælle det.
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *